Pienen tähden laulukirja

Kirjasta

Pienen tähden laulukirja sisältää kuusitoista laulua eri-ikäisille lapsille. Mukana on sekä yksinkertaisia ja lyhyitä lauluja, joita voivat laulaa esimerkiksi päiväkoti-ikäiset lapset. Lisäksi on hieman pidempiä ja haastavampia lauluja, joissa on mahdollista harjoitella äänissä laulamista. Nämä laulut on tarkoitettu lähinnä noin 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille ja nuorille.

Jokaisesta laulusta on sekä suomen- että ruotsinkielinen versio, ja siksi tämä kirja soveltuukin erinomaisesti monikielisiin ympäristöihin.


Jokaisesta laulusta löytyy internetistä sekä suomeksi että ruotsiksi lauletut versiot, joista on helppo opetella lauluja, vaikkei osaisikaan itse lukea nuotteja. Näistä äänityksistä löytyy lisäksi instrumentaaliversiot, joiden mukana voi laulaa ilman, että tarvitsee itse säestää laulua jollakin soittimella, esimerkiksi pianolla tai kitaralla.

Kaikkiin lauluihin on tehty joku liikunnallinen tai tanssillinen leikkiohje. Ohjeita on tehty erilaisia tilanteita varten ja kasvattaja tai lapsen kanssa laulava aikuinen voi hyvin muokata ohjeita erilaisiin tilanteisiin sopiviksi. Erillisiä tanssitaitoja ei tarvita – tärkeintä on yhdessä tekeminen.

Lauluihin on tehty myös teemaan sopivia kuvia ja värityskuvia, joita voi tehdä osana teemaan tutustumista.


Opera Tellus toivottaa kaikille monia mukavia lauluhetkiä!

Ääniraidat

Kaikista lauluista löytyy SoundCloudista ääniraidat. Näitä nauhoituksia voi vapaasti käyttää sekä oppimis- että opetustarkoituksiin. Eli ei haittaa, vaikka et osaisikaan itse soittaa mitään soitinta. Kopioi alla olevat linkit selaimesi muistiin, niin voit kuunnella ja käyttää niitä. Näiden äänitysten jakaminen tai lataaminen Internettiin on kuitenkin kiellettyä. Ääninauhoitukset on tehty käytettäviksi yhdessä tämän laulukirjan kanssa.

Kaikkien nauhoitettujen kappaleiden musiikki on © Frank Berger 2020.

Tämän laulukirjan PDF-muodossa ostaneet saavat vapaasti kopioida tämän laulukirjan nuotteja musisointia varten. Jos näitä kappaleita esitetään julkisesti, niin tulee esityksistä tehdä ilmoitus TEOSTO:lle.

Laulujen sanoitus ja sävellys

Pienen tähden laulukirjan sanoituksista vastaa Tia Svanberg. Inspiraationa lauluihin on toiminut mm. Suomen kaunis luonto.

Tia Svanberg on musiikkipedagogi (AMK), oopperalaulaja ja filosofian maisteri, joka on sekä esittänyt, opettanut että kääntänyt runsaasti erityylistä laulumusiikkia aina barokista musiikkiteatteriin. Tia Svanberg on myös Opera Tellus ry:n taiteellinen johtaja.

Pienen tähden laulukirjan sovituksista sekä sävellyksestä vastaa Frank Berger. Frank Berger on freelance muusikko, laulaja ja säveltäjä. Hänellä on laaja kokemus mm. oopperasta, musikaaleista ja kansanmusiikista. Voit tutustua Frankin tuotantoon kattavammin hänen omilta kotisivuiltaan.

Värityskuvat

Pienen tähden laulukirjassa on lisäksi mukana teemoihin sopivia värityskuvia. Värityskuvat on tehnyt Pia Lasonen.

Pia Lasonen on koulutukseltaan artenomi (AMK) ja työskentelee freelance pukusuunnittelijana, ompelijana ja kuvittajana.

Tanssi- ja liikuntaohjeet

Tanssi ja liikunta lisäävät lapsille kokemuspintaa laulun ja musiikin maailmaan. Tanssi- ja liikuntaohjeissa on pyritty huomioimaan mahdollisuus tehdä niitä joko kahdestaan lapsen kanssa tai isommassa lapsiryhmässä, esimerkiksi muskarissa tai päiväkodissa.

Liikekielessä on käytetty paljon toistoa ja helppoja tanssiliikkeitä, joista monet voidaan tehdä joko istuallaan tai seisaallaan. Näin ollen monet liikkeet ja ohjeet ovat myös sovellettavissa myös niiden osallistujien kanssa, jotka eivät ehkä itse pääse liikkumaan tai liikkuvat avustetusti.

Ohjeissa on monenlaisia kehonosia huomioivia liikkeitä ja kehon keskilinjan ylityksiä, jotka vahvistavat lapsen koordinaatiotaitojen oppimista. Monissa laululeikeissä on huomioitu myös erilaisia sosiaalisten taitojen harjoittelua tukevia elementtejä ja toisen osallistujan kaunista ja kunnioittavaa kosketusta.

Iiris Salmenmaa - tanssija ja koreografi

Iiris Salmenmaa on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja tanssija. Iiris on toiminut tanssinopettajana, koreografina, tanssijana sekä varhaiskasvatuksen opettajana aktiivisesti viimeisten vuosien aikana. Iiris on myös Tanssilan tanssikoulun rehtori.

Om boken

Den lilla stjärnans sångbok innehåller sexton sånger för barn i olika åldrar. Här finns enkla och korta visor som kan sjungas av dagisbarn. Här finns även lite längre och mera utmanande sånger med enkel flerstämmighet som passar åt äldre barn i 10-årsåldern och uppåt.

Varje sång har text både på finska och svenska och passar särskilt bra i tvåspråkiga miljöer.

Det finns dessutom inspelningar online av varje sång på båda språken så att du enkelt kan lära dig sångerna även om du inte läser noter så bra. Dessutom finns det färdiginspelat bakgrundskomp online att sjunga till om du inte spelar piano eller gitarr själv.

Till flera av sångerna hör även en lek eller dans. Instruktionerna är utvecklad för att passa olika sammanhang, och ledaren eller den vuxna som sjunger med barnet är givetvis fri att ytterligare modifiera rörelserna så att de passar vid olika tillfällen. Det behövs inga särskilda förkunskaper i dans, utan det viktigaste är att ha roligt med rörelserna tillsammans.

Till sångerna hör också illustrationer och färgläggningsbilder som en hjälp att bekanta sig med sångernas tematik

Många goda sångstunder önskar Opera Tellus!

Inspelade versioner

Det finns inspelade versioner av alla sånger på SoundCloud. Dessa får fritt användas i inlärningssyfte eller om du som lärare inte spelar själv. Skriv in nedanstående länkar i din webläsare så kan du antingen lyssna på dem online. Det är förbjudet att sprida ljudfilerna till utomstående part eller att ladda upp dem på Internet. Ljudinspelningarna får enbart användas tillsammans med denna notbok.

Köpare av e-boken i PDF-format kan fritt printa noterna för att använda när man musicerar. Om sångerna framförs offentligt önskar upphovsmännen att framförandet anmäls till TEOSTO. All inspelad musik är © Frank Berger 2020.

Färgläggningbilder

Den Lilla Stjärnas sångbok innehåller olika färgläggningbilder.

Pia Lasonen är utbildad artenom (YH) och arbetar på frilansbasis som dräktplanerare, sömmerska och illustratör.

Frank Berger och Tia Svanberg

Frank Berger är frilansande musiker, sångare och kompositör. Han har mångårig erfarenhet av bl.a. opera, musikal och folkmusik. Läs mera om vem han är på hans hemsida www.frberger.com.

Tia Svanberg är musikpedagog (YH), operasångerska och filosofie magister. Hon har uppträtt med, undervisat och översatt många olika typer av sånger, allt från barock till musikal. Tia Svanberg är också konstnärlig ledare för Opera Tellus rf.

Dans- och rörelseinstruktioner

Dans och rörelse hjälper barnen uppleva sångens och musikens värld. Dans- och lekinstruktionerna har utvecklats så att man kan göra dem med två barn eller i en större barngrupp, till exempel i musiklekskola eller på dagis.

Rörelsespråket fokuserar på upprepning och enkla dansförflyttningar. Många kan göras både sittande och stående. Många av instruktionerna är tillämpbara även för deltagare som har begränsad rörlighet och som inte kan flytta sig utan hjälp.

Riktlinjerna inkluderar kroppsmedvetna rörelser som korsar kroppens mittlinjeövergångar, vilket förstärker barns inlärning av koordinationsfärdigheter. Många av sångerna innehåller rörelseelement som stöder utvecklingen av sociala färdigheter genom vackra och respektfulla beröringar av de andra deltagarna.

Iiris Salmenmaa - dansare och koreograf

Iiris Salmenmaa är till sin utbildning pedagogie magister och dansare. Hon har aktivt fungerat som danslärare, koreograf, dansare samt småbarnspedagog under de senaste åren. Hon fungerar även som rektor för dansskolan Tanssila.