Opera Tellus Senior

Opera Tellus on laajentanut toimintaansa tarjoamaan musiikki-, teatteri- ja tanssitunteja myös senioreille.

Tältä sivulta löydät kaikki Opera Tellus ry:n järjestämät tunnit ja kurssit, jotka on laadittu erityisesti senioreille.


SENIOREIDEN ILMAISET YHTEISLAULUT

Keväällä 2024 perjantait: 16.2., 1.3., 15.3., 12.4. ja 26.4.2024

- Itäkeskuksen kirjasto (Turunlinnantie 1, Hki) klo 10.30-11.30
- Malmin kirjasto (Ala-Malmintori 1, Hki) klo 10.00-11.00
- Vuosaaren kirjasto (Mosaiikkitori 2, Hki) klo 12.00-13.00


Nämä ilmaiset senioreiden yhteislaulutunnit ovat osa Helsingin kaupunkin rahoittamaa hanketta. Vuosina 2023-2024 Opera Tellus ry on koordinoinut ”Iäkkäille kulttuuria, kohtaamisia, taidetta ja kokemuksia yhdessä!” -hanketta. Tässä hankkeessa yhteistyökumppaneinamme ovat olleet Keski-Helsingin musiikkiopisto, Musik- och kulturskolan Sandels, tanssikoulu Tanssila, Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry sekä Svenska pensionärsförbundet.

xxx


Opera Tellus har utökat sin verksamhet till att erbjuda musik-, teater- och danslektioner även för seniorer.

På den här sidan kan du hitta alla klasser och kurser som anordnas av Opera Tellus rf, som är gjorda speciellt för seniorer.

GRATIS SÅNGSTUNDER TILL SENIORER

På våren 2024:

Fredagarna 16.2, 1.3, 15.3, 12.4 och 26.4.2024

- Malms bibliotek (Nedre Malms torg 1, Hfors) kl 10-11
- Nordsjö bibliotek (Mosaiktorget 2, Hfors) kl 12.00-13.00
- Östra centrums bibliotek (Åbohusvägen 1, Hfors) kl 10.30-11.30

Dessa gratis sånglektioner för seniorer är en del av ett projekt som finansieras av Helsingfors stad. Opera Tellus rf har under åren 2023-2024 samordnat "Kultur, möten, konst och upplevelser tillsammans för äldre!" projektet. I detta projekt har våra samarbetspartners varit Keski-Helsingin musiikkiopisto, Musik- och kulturskolan Sandels, Tanssila dansskola, Helsingforsområdets äldreförbund och Svenska pensionärsförbundet.